Fiscale voordelen en regelingen

Er zijn verschillende fiscale voordelen en regelingen voor het aanbieden van massage op de werkvloer.

Een stoelmassage wordt gezien als een arbo voorziening.
Stoelmassage valt voor de belasting onder de nihil waardering en daardoor kan de werkgever deze onbelast ter beschikking stellen.
De kosten maken geen deel uit van de 1,2% werkkostenregeling. Ook wordt er geen eindheffing van 80% over berekend.
Verder kan aan werknemers de mogelijkheid worden geboden om met brutoloon stoelmassages aan te schaffen.

Voor de werkgever zijn de kosten van de stoelmassage aftrekbaar.
Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen om aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een stoelmassage.
Deze worden beschouwd als een vrije verstrekking en zijn aftrekbaar van de loonbelasting.

Voor non-profit instellingen geldt dat de stoelmassage op de werkplek in mindering kan worden gebracht op de loonheffing.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden en regelingen.
Het zal per bedrijf/ instelling verschillen welke toepassingen mogelijk zijn en daarnaast hangt het natuurlijk ook af van de wensen en mogelijkheden van de werkgever en werknemers.